Odkalování, odvodnění

Úprava, odkalení, odvodnění a korekce zrnitosti písku + štěrku 0 – 16 mm. Tato zařízení jsou konstruována pro množství pevných látek od 20 t/h do 300 t/h. Instalace je semimobilní nebo stacionární. V závislosti na míře znečištění materiálu (výše podílu kalu < 0,063 mm) jsou kompaktní zařízení CABREX v jednostupňovém, dvoustupňovém nebo třístupňovém provedení.

Bližší informace naleznete v sekci Hydrocyklony