Praní těžených frakcí

Těžený písek se stále více stává kvalitní přísadou do betonu a pro výrobu asfaltu.

Zařízení CABrex dokáží suchý materiál (0-2 mm) účinným procesem praní vytřídit, upravit, odvodnit a takto poskytnout jako hotovou přísadu.

Drcený písek je vedlejší produkt při úpravě lomového kamene. Jejich tvar tak není na rozdíl od těženého písku nebo štěrku přirozený, ale vznikl procesem drcení. V závislosti na velikosti zrna hovoříme o drceném písku, štěrkodrti nebo kamenné drti.

Společnost CAB vyvinula semimobilní zařízení, které na bázi mokré mechanické pračky provádí vytřídění drceného písku (0-2 mm), bez ztrát jemných podílů.

Několik zařízení již bylo úspěšně uvedeno do provozu v Německu a Rakousku a poptávka kvůli přísnějším normám a předpisům neustále roste.