Recyklace

Nové mokré úpravárenské zařízení DMS bylo navrženo pro likvidaci a úpravu kontaminovaných suspenzí, jako jsou vrtné kaly, odpady zametené ze silnic a podobně.

Bližší informace naleznete v sekci Úprava vrtných kalů!