Úprava písku

Kompaktní zařízení CAB jsou jednostupňová nebo dvoustupňová zařízení na úpravu písku, která dokáží jak odkalit, odpískovat a odvodnit směsi písku a vody, tak i korigovat křivky zrnitosti a „písková břicha“.

Kompaktní zařízení

CAB kompaktní zařízení jsou vhodná k odkalování, odvodnění, resp. korekci zrnitosti. Zařízení při tom navrhujeme individuálně a podle potřeb, a proto splňují současné požadavky našich zákazníků. CAB kompaktní zařízení mají – v závislosti na úkolu – jednostupňovou nebo dvoustupňovou konstrukci, a mohou v kombinaci s uměním třídicí techniky řešit i nejsložitější problémy.“

Těžba písku z jezer, řek a přehrad pro elektrárny se těší stále větší oblibě.

I v oblasti ochrany životního prostředí se nově používají zařízení CAB (odstranění štěrku z retenčních nádrží pro záplavové oblasti, …)

Společnost CAB vyvinula technologii, která na bázi sacích bagrů upraví, roztřídí, odkalí, zkoriguje a uloží na skládku materiál získaný ve vodním toku.

Přírodní materiál obohacený jemným pískem, obtížnější ložiska, různé recyklační materiály a vyšší požadavky na kvalitu vyžadují stále častěji korekci zrnitosti betonářských písků. Zařízení CABrex jsou schopna vytvořit požadované granulometrické složení prostřednictvím jednostupňového nebo dvoustupňového procesu.

Zařízení CABrex lze dodat v mechanickém nebo automatizovaném provedení.

Asfalt je technicky vyráběná směs z pojiva a drcených hornin, která se používá v silničním stavitelství na zpevnění vozovek a v pozemním stavitelství na podlahové krytiny a k izolaci při budování skládek.

U drcení hornin na štěrkopísky se od zpřísnění určitých norem stalo účinné vytřídění výplňového materiálu (např. 0-2 mm) obzvláště důležité. V případě suché technologie je stále obtížnější splnit požadavky norem, a proto se stále více prosazuje mokrá mechanická úprava.

Na vývoji této mokré technologie se rozhodujícím způsobem podílela společnost CAB se svými kompaktními zařízeními a hydrocyklony, a dnes je možné nežádoucí vysoké podíly výplňového materiálu v důsledku drcení efektivně a v souladu s normami oddělit. I dosavadní problematiku ztrát jemného písku při suchém odstraňování výplňového materiálu (technologie třídění) u důležitých podfrakcí 0,063 až 0,3 mm se tak podařilo vyřešit. Optimálně odkalená přísada (kamenivo), bez ztráty jemného písku, se proto stala zárukou kvality pro výrobu asfaltu. 

Průmyslové minerály jsou na začátku rozhodujícího hodnototvorného řetězce. Křemičitý písek, kaolín, živec a další nerosty si již dnes nelze z moderního života odmyslet. Každý z nás jich ročně spotřebuje cca 12 tun, jež jsou potřeba např. pro stavbu domů a průmyslových staveb, motorová vozidla, počítače, gastronomii atd. Protože žádné ložisko není stejné jako ostatní, je i výrobní technika velmi rozmanitá a částečně velmi komplexní.

Hlavní kroky mokré úpravárenské technologie jsou procesy praní, tření, třídění (protiproudový třídič), odkalení a předběžné odvodnění (hydrocyklon), odvodnění (lineárním kmitem) a flotace.

Úprava surového materiálu začíná praním horniny drcené na štěrk získané z ložiska. Přidáním čisté vody se surový materiál v závislosti na míře znečištění a požadavcích zákazníka na kvalitu zbavuje v různých pracích zařízeních (např. pračka) odplavitelných složek, jako jíl a hlína, a znečišťujících příměsí, jako je dřevo, kaolín, uhlí, kov atd., dále se podle velikosti zrna třídí na vibračních třídičích nebo protiproudovými třídiči (T-Type) na různé frakce.

Chemické složení štěrků a písků se určuje přirozeným složením ložiska a nelze je mokrou úpravou změnit. Nejdůležitější chemický jakostní ukazatel štěrku a písku je obsah SiO2. V závislosti na cílovém produktu lze použít pouze kvalitní křemičitý písek, jehož obsah SiO2 činí mezi 93 % (žárovzdorné výrobky), 97 % (slévárenské písky) a 99,9 % (sklářské písky)..

Společnost CAB se při tom soustředila na tyto priority v oblasti úpravy křemičitého písku:

  • Projekční a konstrukční činnost CAB pro kompletní úpravárenská zařízení křemene
  • Čerpací technika LINATEX pro vysoce abrazivní dopravní média
  • Hydrocyklonová technika CAB (odkalení a předběžné odvodnění)
  • Odvodňovací třídiče CAB
  • Vakuové odvodňovací systémy CAB
  • Ocelové konstrukce a nádrže (čerpací jímka, regulační sací nádrž, protiproudý třídič, odvodňovací sila, …)
  • Otěruvzdorná technika LINATEX (potrubí, oblouky, pogumování nádrží jako čerpacích jímek, protiproudých třídičů, spodních van)
  • Přepravní hadice a kuželové přípojky čerpadla CAB/LINATEX pro obzvlášť abrazivní suspenze v potrubích