Impresum

CAB Aufbereitungs- & Verschleisstechnik GmbH
Sachsenberg 51
A-4783 Wernstein

Jednatel: Ing. Mag. Erich Trunkenpolz
Daňové identifikační číslo: ATU61942189
Linka na portál WKO
Rejstříkové číslo: FN112186f
Rejstříkový soud: Braunau/Ried/Schärding
Návrh, design & realizace

HAMMERER GmbH

Riedauer Straße 48
4910 Ried im Innkreis
Tel. +43 (0) 7752 87011-0

E-mail: office@hammerer.at
Web: www.hammerer.at
Podmínky použití

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 1 TMG odpovědní za obsah na těchto stránkách podle obecných zákonů. Podle § 8 až 10 TMG nejsme ale jako poskytovatel služeb povinni předané nebo uložené cizí informace kontrolovat nebo zjišťovat okolnosti, které poukazují na protiprávní činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných zákonů tím zůstávají nedotčeny. Odpovědnost je v tomto ohledu možná až od okamžiku zjištění konkrétního porušení zákonů. Při zjištění příslušného porušení zákona tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tento cizí obsah ani převzít záruku. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky jsme v okamžiku prolinkování prověřili z hlediska možného porušení zákona. V okamžiku umístění odkazu jsme žádný protiprávní obsah neidentifikovali. Neustálá kontrola obsahu odkazovaných stránek ale není bez konkrétních informací o porušení zákonů možná. Při zjištění porušení zákona takové odkazy okamžitě odstraníme.

Autorské právo

Obsah a díla vytvořená na těchto stránkách provozovateli stránek podléhají autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob využití mimo meze autorského zákona vyžaduje písemný souhlas příslušného autora. Stahování a kopie těchto stránek jsou povoleny pouze k soukromému, nikoli komerčnímu použití. Jestliže obsah těchto stránek nevytvořil provozovatel, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Zejména je obsah třetích stran jako takový označen. Jestliže byste přesto zjistili porušení autorského práva, prosíme Vás, abyste nás informovali. Při zjištění porušení zákona takový obsah okamžitě odstraníme.