Odvodňovací třídiče

Za  pomoci dvou nevyvážkovoých motorů se zpzacovávaný materiál intenzivně zhutňuje a optimálně odvodňuje. Přidané hradící lišty mohou efekt odvodnění ještě zvýšit

Toto odvodňovací síto se výborně hodí k odvodňování minerálního písku (např. 0-4 mm) nebo jemného písku (např. 0-1 mm). Odvodňovací třídiče jsou vybaveny sítovou plochou z PU a vykazují vysokou trvanlivost. Případné rozdělení síta poskytuje možnost vynášet dvě různé frakce na rozděleném skluzu na dva dopravníky.

  • síta
  • motory
  • skrápění