DMS - úprava vrtných kalů

Nové mokré úpravárenské zařízení bylo navrženo pro likvidaci a úpravu kontaminovaných suspenzí, jako jsou vrtné kaly, odpady zametené ze silnic a podobně.

Způsob fungování zařízení je založen na separaci nejrůznějších materiálů pomocí pracího/odvodňovacího síta ve spojení s moderní hydrocyklonovou technikou firmy CAB.

Plně automatická DMS zařízení pracují v kombinaci s čističkami odpadních vod a komorovými kalolisy. Hlavního výhodou zařízení je moderní průběh řízení jednotlivých pracovních cyklů za použití nejnovější senzorové techniky pro maximální hospodárnost a energetickou efektivitu. Po spuštění příslušné pracovní operace běží zařízení autonomně a úsporně. Sklopná násypka umožňuje jednoduché dávkování a zavážení všemi běžnými dopravními prostředky.