Zpětné získávání jemného písku

Společnost CAB nashromáždila díky velkému počtu vyvinutých, vyrobených a instalovaných hydrocyklonů obrovské zkušenosti a stala se v posledních 15 letech specialistou v oblasti separace, odvodnění, odpískování, intenzivního odkalení, praní písku, zpětného získávání jemného písku a korekce zrnitosti v průmyslu betonu, asfaltu, křemičitého písku a hornin.

V oblasti úpravy písku bylo nutné v posledních letech výrazně zvýšit technické standardy, aby vyhovovaly současným požadavkům provozovatelů štěrkoven.

Systémy k efektivnímu zpětnému získávání jemného písku se proto v minulosti staly mnohem důležitějšími, protože mnoho ložisek vykazuje příliš málo, resp. příliš moc podílů jemného písku, a proto již nemohou stávající zařízení na úpravu písku (korečkový dehydrátor, lapač písku, spirálový dehydrátor, hrablový vynašeč, …) v mnoha případech zaručit dostatečnou kvalitu produktů.

Odkalování, korekce zrnitostní křivky, zbavení zátěže kalových rybníků a úprava odpadních vod (komorový kalolis, spotřeba flokulantu, …) se stále více stávaly tématem, které mohou efektivně a levně vyřešit pouze účinné hydrocyklony.

  • Optimalizace stávajících zařízení na písek (korečkový dehydrátor, lapač písku, spirálový dehydrátor, hrablový vynašeč, …)
  • Odkalení, korekce zrnitostní křivky a odvodnění 0—4 mm (0—2 mm; 0—1 mm)
  • Zbavení zátěže kalových rybníků, úprava odpadní vody (komorový kalolis, spotřeba flokulantu, …)
  • Dodatečné čištění znečištěného materiálu odstředivým účinkem čerpadla