Hydrocyklonová technika

Společnost CAB má bohaté zkušenosti díky velkému počtu instalací cyklonů v širokém spektru odvětví. Hydrocyklony mají v moderní úpravárenské technice rozmanité možnosti uplatnění. Velké množství instalovaných cyklonových zařízení na různé nerosty činí z CAB specialistu v oblastech separace, odvodnění, odpískování, odkalení, praní, zpětného získávání jemného písku a korekce zrnitosti.