CAB MINERALS

Firma CAB minerals se obecně zabývá mokrým zpracováním a zušlechťováním minerálních surovin v těchto oblastech:

 • písky a štěrky
 • křemičité písky pro sklářský průmysl a slévárny
 • obohacování rud
 • úprava strusky (uhlí)
 • úprava betonářských písků
 • praní lomového písku pro výrobu asfaltu
 • recyklační zařízení na vrtné kaly
 • technologie zařízení na klíč
 • řešení problémů a zvýšení efektivity v dílčích oblastech stávajících zařízení
 • výroba ocelových konstrukcí, nádrží a potrubí
 • úprava minerální odpadní vody a kalů
 • atd.

Stěžejní činnosti:

 • praní materiálů
 • odkalování
 • obohacování
 • odvodnění
 • klasifikace
 • třídění
 • korekce zrnitosti (in line blending)
 • dekontaminace
 • statika a konstrukce

Společnost CAB minerals vyvíjí, projektuje, konstruuje a vyrábí zařízení sama a realizuje i jejich montáže a uvádění do provozu. Při tom asistují technici, statici, montážní týmy a společná síť skupiny CAB tvořená závody v Rakousku, Německu a Švýcarsku.

CAB minerals, s.r.o:
Pražská 458/1
CZ-642 00 Brno-Bosonohy

+420 607 769 840 (Ing. Tatiana Svačinová)
+420 777 287 729 (Štěpán Fuják)

Email: office@cab-group.cz

Jednatel: Ing. Roman Vašíček

IČO : 27691462
DIČ : CZ27691462

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
BIC: BACXCZPP
IBAN (EUR) : CZ44 2700 0000 0021 0616 2242
IBAN (CZ) :  CZ44 2700 0000 0021 0616 2234

Roman Vasicek CAB minerals CZ, CAB group

Ředitel společnosti

Ing. Roman Vašíček

Tel: +420 548 214 639
Mobil:+420 603 504 932
E-mail: roman.vasicek@cab-group.cz

Empty tab. Edit page to add content here.